Drama

Dramafilmer är fiktion, eller semi-fiktion, i berättande eller så kallad narrativ form. Denna filmgenre håller en mer allvarlig än humoristisk ton och dess nytta är att följa en berättelse eller historia som har någon form av bakgrund rent historiskt, teatraliskt, eller som en rent påhittad berättelse.

 

 

Format