Drama

Inom film och tv är drama en kategori av narrativ fiktion (eller semi-fiktion) som är avsedd att vara mer allvarlig än humoristisk i ton. Drama av detta slag är vanligtvis kvalificerade med ytterligare termer som specificerar dess speciella undergenre, makrogenre eller mikrogenre såsom "polisbrottdrama", "politiskt drama", "juridiskt drama", "historiskt drama", "inhemskt drama"," tonårsdrama" eller "dramakomedi ".