DVD

DVD var från början det format med högst bild- och ljudkvalité för allmän hemkonsumtion. Än idag används varan för att få en säkrare tillgång till filmer, ljudet och bildkvalitén är fortfarande fungerande med dagens standard och den drar mindre energi än vad streaming gör.

DVD är standardformatet. Du behöver en DVD- eller blurayspelare  för att kunna se filmen.